Izba logo

 

Konkurs

"Produkcija savremene umetnosti IZBA 2015."

KONKURS za produkciju radova savremene umetnosti se odnosi na sve vidove vizuelnog umetničkog izražavanja u najširem smislu (slikarstvo, vajarstvo, grafika, dizajn, video, instalacija, performans, web art...).

POZIVAMO sve umetnike da prilože obrazložene ideje, detaljne skice ili prezentacije svojih do sada nerealizovanih radova, koji odgovaraju izlagačkom prostoru galerije Izba ( plan galerije se može preuzeti na www. izba.org.rs). Svaki kandidat može da aplicira na konkurs sa po jednim predloženim umetničkim projektom.

Od pristiglih projekata stručni žiri će izabrati tri, čija će realizacija biti finansijski podržana u iznosu od 50.000 dinara po umetničkom projektu. Realizovani radovi će tokom 2015. biti samostalno izloženi u galeriji IZBA uz katalog, medijsku i ukupnu produkcijsku podršku.

PROPOZICIJE KONKURSA

1. Na konkursu mogu da učestvuju umetnici i umetničke grupe sa teritorije AP Vojvodine.

2. Konkursna dokumentacija se podnosi uz obrazac “Prijava za konkurs Produkcija savremene umetnosti IZBA 2015. ”, koji se može preuzeti u prostoru IZBE u Železničkoj ulici broj 4 ili preuzeti direktno na ovom linku.

3. Prijave na konkurs se podnose kovertirane, poštom ili lično do 8.juna 2015. godine u 17 časova, Nezavisnoj umetničkoj asocijaciji IZBA ( Železnička 4 Novi Sad) ili u elektronskom obliku na e-mail iaa.izba@gmail.com

4. Prijave koje budu dostavljene posle navedenog roka, sa nepotpunom dokumentacijom ili nepotpisane, neće biti uzete u obzir.

5. Priložena dokumentacija se ne vraća.Projekat podržan od strane:


Pokrajinski sekretarijat
za kulturu i javno informisanje